Zveřejněno 16.04.2012 · v kategorii Pro investory

Představenstvo společnosti TwigoNet oznamuje, že 11. dubna 2012, na základě usnesení č 339/2012 představenstva Waršavské burzy cenných papírů byl určen pátek 13. dubna 2012 jako první den obchodování pro 1.533.954 kmenových akcií serie C společnosti, které jsou tímto uvedeny k obchodování na trhu New Connect, alternativním trhu provozovaném Waršavskou burzou cenných papírů.
Právní základ: §3.1 Přílohy 3 (Průběžné a pravidelné informace v alternativním obchodním systému na trhu New Connect) Obchodních pravidel alternativního trhu, přijatých usnesením č. 147/2007, ze dne 1. Března 2007, doplněých usnesením č. 733/2009, ze dne 18. Prosince 2009, představenstvem Waršavské burzy cenných papírů.

About the Author