Vyjádření k existenci podzemních sítí

Společnost TwigoNet Europe, SE jako vlastník technické infrastruktury – podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, poskytuje na základě žádosti, v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006Sb, o uzemním plánování a stavební řádu, údaje o poloze této infrastruktury, podmínkách ochrany, včetně dalších údajů nezbytných pro projektovou činnost a provedení stavby.

Vydání vyjádření a další služby jsou zpoplatněny dle sazebníku v souladu s §161 Stavebního zákona.

Žádost o vyjádření můžete zaslat poštou na adresu sídla společnosti, nebo pomocí následujícího odkazu.

Elektronická žádost o vyjádření

Lhůta pro zpracování žádosti je dle zákona 30 dní. V elektronické aplikaci lze požádat o vyjádření do 5 pracovních dnů.